Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

tumbling
tumbling
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika vianiemaproblemu niemaproblemu
tumbling
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viakrzysk krzysk
tumbling
Reposted frombluuu bluuu viawrazliwa wrazliwa
tumbling
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viairmelin irmelin
tumbling
3029 236d
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viairmelin irmelin

May 24 2017

tumbling
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaLuukka Luukka

May 22 2017

tumbling
Reposted fromRynn Rynn viapoolun poolun
9931 e6f7 500
Reposted fromfrayedmist frayedmist viaitmakesmecalm itmakesmecalm
4456 bc03

dialnfornoir:

Breathless (1960)

9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viapoolun poolun
5160 7f6d 500
tumbling
0447 6db5 500
Reposted fromdeviate deviate viainyou inyou
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viahands0me hands0me
tumbling
9486 63aa 500
Reposted fromslodziak slodziak
tumbling
5686 3bf9
tumbling
Reposted fromjaneausten janeausten viamyinstantneed myinstantneed
tumbling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl