Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

6401 1a26 500
tumbling
4621 df43
Reposted fromEkran Ekran viagabrynia gabrynia
tumbling
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
tumbling
1501 5b6b
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaHanoi Hanoi
tumbling
Reposted frommeem meem viaHanoi Hanoi
tumbling
Reposted frommeem meem viaHanoi Hanoi
tumbling
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viatransfuzja- transfuzja-
tumbling
7358 e88c
proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viatoniewszystko toniewszystko
tumbling
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
tumbling
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viapikkumyy pikkumyy
tumbling
6187 d9de
Reposted fromchabril chabril viatoniewszystko toniewszystko
tumbling
1415 428d 500
Reposted fromefekt-uboczny efekt-uboczny viapikkumyy pikkumyy
4546 2878 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viatoniewszystko toniewszystko
tumbling
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
tumbling
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viaolakocie olakocie
tumbling
8191 c560
tumbling
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym cię oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover – Losing Hope
Reposted fromnyaako nyaako viapikkumyy pikkumyy
2654 1f79 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawrazliwa wrazliwa

April 24 2017

tumbling
5980 70e6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl